Tekstiler som bæredygtige materialer

Produktionen af tøj og tekstil er verdens næstmest forurenende industri kun overgået af olie- og gasindustrien.

Eksempelvis udgør produktionen af bomuld 5% af den globale landbrugsproduktion, men der bruges 10% af det samlede pesticidforbrug og 25% af det samlede forbrug af insektgifte. Bomuld har også brug for meget store mængder vand og er derfor en ressourcekrævende afgrøde.

Syntetiske fibre, som polyester og akryl, er lavet af kul, råolie og naturgas. Det kræver desuden en meget energikrævende kemisk proces. Der skal bl.a. bruges kemikalier for at få fibrene til at danne tråde.

Det giver derfor rigtig god mening at finde alternativer til konventionel produktion af bomuld og syntetiske fibre.

Økologisk bomuld

De negative klimaeffekter reduceres med 46% ved økologisk bomuldsproduktion. Den økologiske bomuld sparer bl.a. CO2, idet der ikke bruges pesticider og insektgifte under dyrkningen, og jorden og vand-miljø derved beskyttes mod forurening.

Vær dog opmærksom på at økologisk bomuld er i sig selv ikke en garanti for, at der ikke har været kemikalier i den videre produktion af tøjet. Kemikalier kan blive tilført i forbindelse med fx farvning af tekstilerne og styrkelse af fibrene.

Hamp, hør og bambus

Planterne er i sig selv bæredygtige materialer. De har hverken behov for pesticider eller gødning for at gro, og de kræver meget mindre vand og land end fx bomuld. Tillige absorberer de 35% flere drivhusgasser (CO2 depot) end en tilsvarende bevoksning af træer. Tekstilerne er antibakterielle og allergivenlige, og fx hamp tekstil er 3 gange stærkere end bomuld.

Vær dog opmærksom på, at det afhænger af forarbejdningsmetoden, om hamp, hør og bambus er bæredygtige materialer

  • Hvis stængelplanterne forarbejdes mekanisk, er de et meget bæredygtigt materiale. Det er dog en meget arbejdskrævende og dermed dyr forarbejdningsproces
  • Hvis der er brugt kemikalier under forarbejdningen, er stængelplanter lige så miljøbelastende som den almindelige tekstilproduktion 

Det bæredygtige valg af tekstiler

Genbrugte tekstiler (recycled) er altid det mest bæredygtige valg. Dette skyldes, at selv hvis du vælger økologisk produceret tekstil, skal der stadig bruges energi og vand til produktionen. Dette forbrug spares ved at benytte genbrugte tekstiler. De genbrugte tekstiler, der allerede har belastet miljøet, da de blev produceret første gang, undgår at blive til CO2 eller affald, ved at blive til nye produkter med lille eller ingen yderligere påvirkning af miljøet. 

Kasserede nye tekstiler (upcycled) er også altid et bæredygtigt valg. Industrien har fraklippede tekstiler i deres produktion, kasseret overskudsproduktion mm. Disse tekstiler, der allerede har belastet miljøet, da de blev produceret første gang, undgår at blive til CO2 eller affald ved at blive til nye produkter med lille eller ingen yderligere påvirkning af miljøet.

Certificeret økologisk bomuld sikrer både, at bomulden er økologisk dyrket, og at der er kontrol med brug af kemikalier i den videre forarbejdning af bomulden, fx farvningen af tekstilerne. Der findes forskellige certificeringer, hvor GOTS certificeringen er den certificering, der stiller de skrappeste krav til produktionen og den videre forarbejdning af tekstilerne, herunder også krav til forsvarlige arbejdsforhold.

Mekanisk fremstillet tekstil af hør, hamp og bambus sikrer, at der ikke er brugt kemikalier under forarbejdningen af materialerne. Denne mekaniske forarbejdningsmetode er meget dyr og sjældent anvendt.  Er fremstillingsmetoden ikke eksplicit angivet på produktet, skal du nok regne med, at der er brugt kemikalier i fremstillingen af tekstilerne, hvilket gør tekstilerne lige så miljøbelastende som konventionel produktion af ikke-økologisk bomuld og syntetiske fibre.

Send en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort